Katalogi on-line Bibliotek w Polsce

KaRo -- Katalog Rozproszony bibliotek polskich i zagranicznych
możliwość równoczesnego przeszukiwania katalogów wielu bibliotek

NUKat -- Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny polskich bibliotek naukowych


Połączone katalogi w Bibliotece Narodowej, m.in.

 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie,
 • Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego,
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,
 • Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Biblioteka Politechniki Gdańskiej,
 • Biblioteka Politechniki Wrocławskiej,
 • Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

 • Uniwersytet Warszawski
  Uniwersytet Łódzki
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


  Politechnika Łódzka
  Politechnika Poznańska
  Politechnika Warszawska
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  Warszawski Uniwersytet Medyczny


  Biblioteka Sejmowa
  Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna
  Fundacja Bibliotek w Poznaniu

  Katalogi on-line Bibliotek na świecie

  KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
  możliwość równoczesnego przeszukiwania katalogów bibliotek europejskich


  VIAF: Wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych

  - wspólny projekt bibliotek narodowych wraz z wybranymi konsorcjami bibliotek regionalnych i ponadnarodowych

  Biblioteka Kongresu USA - Library of Congress
  Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii - British Library
  Biblioteki w Wielkiej Brytanii (Library Hub Discover) - wspólny katalog 203 bibliotek uniwersyteckich, państwowych i specjalistycznych W.Brytanii i Irlandii
  Biblioteka Narodowa we Francji - National Library of France
  Biblioteki w Niemczech (GBV-VZG)
  Państwowa Biblioteka Rosji - Russian State Library

  Listy katalogów on-line bibliotek na świecie

  Libweb - Library Servers via WWW
  Libdex - Index to 18,000 Libraries