Katalogi on-line Bibliotek w Polsce

KaRo -- Katalog Rozproszony bibliotek polskich i zagranicznych
możliwość równoczesnego przeszukiwania katalogów kilku bibliotek

NUKat -- Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny polskich bibliotek naukowych

Biblioteka Narodowa

Uniwersytet w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet w Gdańsku
Uniwersytet w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Politechnika w Łodzi
Politechnika w Poznaniu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Akademia Medyczna w Poznaniu

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Sejmowa
Konsorcjum Bibliotek w Łodzi
Fundacja Bibliotek w Poznaniu
Polska Biblioteka Internetowa

Katalogi on-line Bibliotek na świecie

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
możliwość równoczesnego przeszukiwania katalogów bibliotek europejskich


VIAF: Wirtualna międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych

- wspólny projekt bibliotek narodowych wraz z wybranymi konsorcjami bibliotek regionalnych i ponadnarodowych

Biblioteka Kongresu USA - Library of Congress
Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii - British Library
Biblioteki w Wielkiej Brytanii - COPAC
(Wspólny katalog 24 bibliotek uniwersyteckich W.Brytanii i Irlandii plus the British Library & the National Library of Scotland.)

Biblioteka Narodowa we Francji - National Library of France
Biblioteki w Niemczech - PICA
Biblioteki w Austrii
Państwowa Biblioteka Rosji - Russian State Library
Biblioteka Narodowa Rosji : katalog kartkowy - National Library of Russia : card catalog

Listy katalogów on-line bibliotek na świecie

Libweb - Library Servers via WWW
Libdex - Index to 18,000 Libraries