Witamy na stronie głównej
Warszawskiego Porozumienia Bibliotek Naukowych PAN
english

Wejście do katalogów bibliotek Porozumienia: 

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Historii PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Matematycznego PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Ochrony Przyrody PAN (Kraków)      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Parazytologii PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN (Białowieża)      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutów Chemii Fizycznej i Chemii Organicznej PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Slawistyki PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Fizyki PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Instytutu Sztuki PAN      [Link alternatywny]
Biblioteka Instytutu Geofizyki PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN      [Link alternatywny]
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska. Instytut Geografii i PZ PAN      [Link alternatywny] Biblioteka Państwowego Muzeum Archeologicznego      [Link alternatywny]


   Katalogi innych bibliotek   
Nasi sponsorzy:   Komitet Badań Naukowych     Polska Akademia Nauk